our team

team 2016-2017

team leader

Anastasiadis Dimitris

engine

Kavvadias Dimitrios

Makris Ioannis

Κεχαγιάς1-min

Kechagias Konstantinos

Kontogiannis Stefanos

drivetrain

Tokas Theofulaktos

suspension

Κούτρας1-min

Koutras Evangelos

ART profile pic (1)

Pasvanti Nikoleta

Nikopoulou Xrysa

ART profile pic (1)

Chatzitheodorou Telemachos

frame

Alkiviadis Charalambos

ART profile pic (1)

Spyrou Dimitris

Koutsogiannis Panagiotis

ART profile pic (1)

Margaritopoulos Vasilis

Tsakalidis DImitris

electronics

Bletsos Vasileios

Petala Naya

Aerodynamics

Roditis Panagiotis

Vargiemezis Themistoclis

Marketing

Charitonidou Chionati

ART profile pic (1)

Pachni-Tsitiridou Olga

Ifantidou Maria

ART profile pic (1)

Fouka Athina

ART profile pic (1)

Grivas Nikolas