our team

team 2011-2012

team leader

Kontses Dimitrios

powertrain

Avgerinos Christos

Kontses Anastasios

Bekas Konstantinos

Zigkopis Nikolaos

Kamariotis Konstantinos

Zisis Konstantinos

suspension

Arvanitopoulos-Darginis Konstantinos

Kontopoulos Vasileios

Bontitsopoulos Stavros

Papadopoulou Ermioni

Ifantis-Tolis Georgios

Sikaras Konstantinos

frame

Boufidi Elissavet

Giannakis Efstratios

Nikoglou Nikolaos

Bouras Emmanouil

Ifantis-Tolis Georgios

Taskoudis Dimitrios

Deligiannis Georgios

Kontakis Sofoklis

Tsartsarakis Nikolaos

electronics

Triantafyllopoulos Georgios

marketing

Poda Panagiota

Tsilfidis Konstantinos

Tzelidi Apostolia