BETA CAE Systems S.A.

Η BETA CAE Systems SA, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι μια ιδιωτική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού τελευταίας τεχνολογίας. Ειδικότητά της είναι τα CAE λογισμικά που πληρούν τις απαιτήσεις κάθε είδους προσομοίωσης. Τα προϊόντα της εταιρείας, η ANSA / μETA, και SPDRM (simulation-process-data-and-resources manager) κατέχουν παγκόσμια ηγετική θέση παγκοσμίως σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών τομέων, όπως: αυτοκίνηση, οχήματα σιδηροδρόμων, αεροδιαστημική , motorsport, χημικές διεργασίες, ενέργεια, ηλεκτρονικά, βαρέα μηχανήματα, ηλεκτρικά εργαλεία και βιομηχανική.

Website: http://www.beta-cae.gr/