Μέλη ART9

Υπεύθυνος Formula SAE Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Αναπλ. Καθ. Α. Μιχαηλίδης, Εργ. Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού  

Ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό:

Επικ. Καθ. Ν.Μιχαηλίδης, Εργ. Μεταλλογνωσίας Επικ. Καθ. Λ. Ντζιαχρήστος, Εργ. Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής Λεκτ. Κ. Παναγιωτίδης, Εργ. Στοιχ. Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού Επικ. Καθ. Χρ. Σαλπιστής, Εργ. Στοιχ. Μηχανών & Μηχαν. Σχεδιασμού Καθ. Ζ. Σαμαράς, Εργ. Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής  

Σύμβουλοι Ομάδας (Διδάκτορες - Υποψήφιοι διδάκτορες)

Γ. Καραογλανίδης, Εργ. Στοιχ Μηχανών & Μηχανολογ. Σχεδιασμού I. Νεραντζής, Εργ. Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού Γ. Φονταράς, Εργ. Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής  

Τεχνικό προσωπικό

Γ. Τάνιος, Εργ. Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού  

Φοιτητική Ομάδα

Φωτσιτζής Βασίλειος, Υπεύθυνος Ομάδας, Χορηγίες, Δημόσιες Σχέσεις

ΠΛΑΙΣΙΟ-ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Γερμακόπουλος Κων/νος, Σύστημα πέδησης, πεντάλ Γρηγοριάδης Γρηγόρης, Πλαίσιο, Εργονομία, Σύστημα Μετάδοσης Καπέτα Αλεξάνδρα, Σύστημα Ανάρτησης Κοτρώνης Ηλίας, Εδράσεις Τροχών, Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Όκκας Ευάγγελος, Πειραματική Διάταξη Πρόσκρουσης, FEM Σαράφογλου Μιχαήλ, Σύνθεση Κατασκευής, Πλαίσιο Τσίπας Ηλίας, Σύστημα Ανάρτησης, Σύνθετα Υλικά Φαντέλ Εμμανουήλ, Πλαίσιο, Εργονομία, Σύστημα Μετάδοσης Κόλλιας Αθανάσιος, Σύνθετα Υλικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Αθανασόπουλος Μανώλης, Ηλεκτρονικά Βασιλειάδης Κων/νος, Σύστημα Εξαγωγής, Χαρτογράφηση Κινητήρα Βογιατζής Παναγιώτης, Σύστημα Ψύξης, Μελέτη FEM Γκιπατίδου Δήμητρα, Μελέτη Καυσίμου E85 Λιάμπας Στυλιανός, Ηλεκτρονικά Μπέλλας Γεώργιος, Δοχείο Καυσίμου, Σύστημα Τροφοδοσίας Ρόγκα Ιωάννα, Σχεδίαση Συστήματος Εισαγωγής, CFD Χάρμπα Λαμπρούλα, Σύστημα Λίπανσης, CFD Εισαγωγής Χριστοδούλου Νικόλαος, Σύστημα Εξαγωγής, Μοντελοποίηση Κινητήρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Γαρυπίδης Κων/νος, Σύνθεση Κοστολογίου Ελευθερίου Νικόλαος, Σύνθεση Κοστολογίου, Πειραματική Διάταξη Πρόσκρουσης Στυλιανίδης Θεόδωρος, Σύνθεση Κοστολογίου  

Η ART-9 ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και ιδιαιτέρως:

Ι. Αϊδαρίνης, Εργ. Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών Μ. Γρηγοριάδου, Εργ. Εργαλειομηχανών & Διαμορφωτικής Μηχανολογίας Επικ. Καθ. Α. Κάλφας, Εργ. Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών Αναπλ. Καθ. Ν. Κυριάκης, Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Δ. Μισηρλής, Εργ. Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών Αναπλ. Καθ. Α. Παπαδόπουλος, Εργ. Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής Μηχ. Σ. Σαββάκης, Εργ. Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών Καθ. Σ. Σκολιανός, Εργ. Μεταλλογνωσίας Επικ. Καθ. Ι. Τσιάφης, Εργ. Εργαλειομηχανών & Διαμορφωτικής Μηχανολογίας Επίκ. Καθ. Κ. Υάκινθος, Εργ. Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών