Μέλη ART7

Υπεύθυνος Formula SAE Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Αναπλ. Καθ. Α. Μιχαηλίδης, Εργ. Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού

Ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό:

Λεκτ. Κ. Παναγιωτίδης, Εργ. Στοιχ. Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού

Λεκτ. Χρ. Σαλπιστής, Εργ. Στοιχ. Μηχανών & Μηχαν. Σχεδιασμού

Καθ. Ζ. Σαμαράς, Εργ. Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής

Υποψήφιοι διδάκτορες

Γ. Καραογλανίδης, Εργ. Στοιχ Μηχανών & Μηχανολογ. Σχεδιασμού

I. Νεραντζής, Εργ. Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού

Γ. Φονταράς, Εργ. Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής

Φοιτητές

Ι Ασλανίδου, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Λ. Κόζας, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Β. Μπιτσάνης, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Η. Μπόσδας, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Η. Νασιόπουλος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Γ. Παππάς, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Δ. Περπερίδης, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Γ. Σίμος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Ν. Τσουκαλά ,Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

ART 7+ (Δεκέμβριος 2007-Σεπτέμβριος 2008)

Γ. Βαγιάτας ,Τμ. Μαθηματικό

Δ. Καπακτσής,Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Δ. Καραγεωργίου,Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Τ. Κώτση, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

H. Παλάσκα,Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Δ. Παναγιωτακόπουλος, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ

Χ. Σαμαράς, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Β. Φωτσιτζής,Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

Ν.Χριστοδουλόπουλος, Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Τεχνικό προσωπικό

Γ. Κοτρίκλας, Εργ. Μετάδ. Θερμότητας & Περιβαλ. Μηχ.

Γ. Τάνιος, Εργ. Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού

Δ. Τάνιος, Εργ. Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού

Η ομάδα ART-7 ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και ιδιαιτέρως

Ι. Αΐδαρίνης, Εργ. Μηχανικής Ρευστών & Στροβιλομηχανών

M. Γρηγοριάδου, Εργ. Εργαλειομηχανών & Διαμορφωτικής Μηχανολογίας

Αναπλ. Καθ. Ν. Κυριάκης, Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών

 

Αναπλ. Καθ. Α. Παπαδόπουλος, Εργ. Μετάδ. Θερμότητας & Περιβαλλοντικής Μηχ.

 

Επικ. Καθ. Ι. Τσιάφης, Εργ. Εργαλειομηχανών & Διαμορφωτικής Μηχανολογίας