Μέλη ART14

Σιδερίδης Πασχάλης

Αρχηγός ομάδας sideridi@aristotleracing.gr

Παπαροϊδάμης Γεώργιος

Marketing & Promotion gpaparoi@aristotleracing.gr

Κινητήρας

Δημητρίου Γεώργιος

Σύστημα ψύξης & λίπανσης dimitriou@aristotleracing.gr

Ράλλης Ευθύμιος

Σύστημα μετάδοσης κίνησης rallisea@aristotleracing.gr

Ξυγωνάκης Ιωάννης

Ηλεκτρονικά - Καλωδίωση - Τηλεμετρία ioanxygo@aristotleracing.gr

Σώτος Γεώργιος-Ανάργυρος

Σύστημα Εξαγωγής - Σύστημα καυσίμου sotogeor@aristotleracing.gr

Στάθης Λάμπρος

Ταμπλό - Σύστημα αλλαγής ταχυτήτων - Bodywork splampro@aristotleracing.gr

Ζιώγας Απόστολος

Σύστημα αλλαγής ταχυτήτων ziogasa@aristotleracing.gr

Μηταλίδης Μάριος

Αεροδυναμική Ανάλυση - Bodywork - Σύστημα εισαγωγής mariosam@aristotleracing.gr

Πλαίσιο

Καρυωτάκης Έκτορας

Ανάλυση περασμένων στοιχείων πλαισίου - Προφυλακτήρας kkaryota@aristotleracing.gr

Τσολάκης Αναστάσιος

Πλαίσιο - Assembly aitsolak@aristotleracing.gr

Χατζηδημούλης Δημήτριος

Ανάλυση περασμένων στοιχείων - Πεταλούδα dchan@aristotleracing.gr

Ντίνας Ευριπίδης

Σύνθετα υλικά evripidis@aristotleracing.gr

Κανελλιά Ζαφειρία

Σύνθετα υλικά - Εργονομία kanelliz@aristotleracing.gr

Αναρτήσεις

Ματσίκης Αθανάσιος

Μη αναρτώμενες μάζες - Ελαστικά amatsik@aristotleracing.gr

Τσιτσίμης Δημήτριος

Κινηματική - Προσομoιώσεις dimitsit@aristotleracing.gr

Μπουρέλου Ευαγγελία

Κινηματική - Μοντελοποίηση evangesm@aristotleracing.gr

Θεοδωρίδης Ευκλείδης

Σύστημα διεύθυνσης tefkleid@aristotleracing.gr