Μιχαηλίδης Νικόλαος

Καθηγητής

Κατασκευαστικός Τομέας, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας

Τίτλοι
 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 1998)
 • Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΠΘ, 2002)
Διακρίσεις
 • Υποτροφία μεταδιδακτορικής έρευνας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στον τομέα: Μηχανολογία, υποτομέα: Μηχανολογία, για την περίοδο 2004-2005.
 • Υποτροφία από το SEW Eurodrive Foundation (Γερμανία) για εκπόνηση εξειδικευμένης έρευνας στην περιοχή του χαρακτηρισμού επικαλύψεων (2008-2009)
 • Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2008).
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα
 • Μηχανικές ιδιότητες υλικών, αντοχή υλικών
 • Παραγωγή μεταλλικών αφρών
 • Έλεγχος και μοντελοποίηση μηχανικής και θερμικής συμπεριφοράς μεταλλικών αφρών
 • Δυναμοδιάβρωση
 • Τεχνικές βελτιστοποίησης διάρκειας ζωής επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων και στοιχείων μηχανών.
 • Τεχνολογία νανοδιεισδύσεων και προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων μεταλλικών και άλλων υλικών.
 • Προσδιορισμός εσωτερικών τάσεων εξαρτημάτων αεροδιαστημικής από αλουμίνιο
 • Τεχνολογία λεπτών σκληρών επικαλύψεων και μέθοδοι παραγωγής τους (Φυσική Εναπόθεση Ατμών PVD, Χημική Εναπόθεση Ατμών CVD), χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων και προσδιορισμός της διάρκειας ζωής τους
 • Μέθοδοι παραγωγής επικαλύψεων που παράγονται με τη μέθοδο του θερμικού ψεκασμού πλάσματος (Plasma and Thermal Sprayed Coatings), χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων και προσδιορισμός της διάρκειας ζωής τους.
 • Εργαλειομηχανές CNC και συστήματα CAD-CAM
 • Επικαλυμμένα υβριδικά έδρανα κυλίσεως
 • Σχεδιασμός και υπολογιστικές τεχνικές με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM)
 • Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων συγκολλητικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε μηχανολογικές διατάξεις
 • Εξέλιξη πειραματικών – αναλυτικών μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων οστών και ιδιαίτερα της σπονδυλικής στήλης
 • Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων βιοϋλικών.
 • Επαγωγική θέρμανση δοκιμίων αλουμινίου και χύτευσή τους σε ημιστερεά κατάσταση
 • Διαδικασίες μετροτεχνικού ελέγχου μέσω CMM
 • Αναπαραγωγή αρχαιολογικών ευρημάτων και άλλων αντικειμένων με τεχνολογίες σάρωσης της γεωμετρίας και ταχείας πρωτοτυποποίησης
 • Βέλτιστη συναρμολόγηση-αποσυναρμολόγηση βιομηχανικών προϊόντων στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους
 • Ανάλυση κύκλου ζωής των υλικών
 • Παραγωγή προηγμένων υλικών από απόβλητα.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θυρίδα 490, Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Γραφείο:Κτίριο Δ' Πολυτεχνικής Σχολής, 9ος όροφος
Τηλέφωνο:(+30) 2310 995891
Fax:(+30) 2310 996069
E-mail: