Μέλη ART15

Τοπαλίδης Ιωάννης

Τεχνικός Διευθυντής - Πλαίσιο
itopalid@auth.gr

Κουτσουνάνος Ευθύμιος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
evkoutso@auth.gr

Αεροδυναμικά

Διαμαντίδου Δήμητρα - Ειρήνη

Κατασκευή - Αναρτήσεις - Bodywork
ddiamant@auth.gr

Μάττας Θανάσης

 
Ανάλυση & Σχεδιασμός
mattasa@auth.gr

Κινητήρας

Κούσιας Νικόλαος

Σύστημα Εισαγωγής - Σύστημα Λίπανσης
nkousias@auth.gr

Χατζηπουλίδης Βασίλειος

Προγραμματισμός ECU - Σύστημα Ψύξης & Εξάτμισης
chatzipvas@auth.gr

Ηλεκτρονικά

Βουλιβάση Τριανταφυλλιά

Data Acquisition System - Development
voulivat@auth.gr

Αγγέλου Βαγγέλης

Ηλεκτρονικό Γκάζι - Καλωδίωση
eangelov@auth.gr

Marketing

Δημόκα Ξένια

Graphic Designer
xeniadimoka@gmail.com

Κεχαγιάς Χρήστος

Marketing
chrikech@auth.gr