Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Με το ΒΔ 400/72 ιδρύθηκαν στη Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ τα Τμήματα Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών, που άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1972-73. Την εποχή εκείνη το ΑΠΘ είχε ήδη 28,000 φοιτητές. Με το Β.Δ. 110 του 1973 ιδρύθηκαν οι πρώτες Έδρες του Τμήματος, που ήταν οι Τακτικές Έδρες της Μηχανουργικής Τεχνολογίας, της Μεταλλογνωσίας, της Μηχανικής Ρευστών, των Στοιχείων Μηχανών, της Εφηρμοσμένης Θερμοδυναμικής, της Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, της Οργάνωσης Παραγωγής και Διοίκησης και η Έκτακτη Αυτοτελής Έδρα Θεωρητικής Μηχανολογίας.
Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών δημιουργήθηκαν τρεις Τομείς, που άρχισαν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1983 – 84, στους οποίους υπάγονται σήμερα τα δέκα Εργαστήρια του Τμήματος:

Ενεργειακός Τομέας, στον οποίο εντάσσονται: (α) το Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών, που θεσμοθετήθηκε το 1976, (β) το Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, που θεσμοθετήθηκε το 1976, (γ) το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, που θεσμοθετήθηκε το 2002 και το (δ) Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής που θεσμοθετήθηκε το 2002.

Κατασκευαστικό Τομέας. Τα Εργαστήρια του Κατασκευαστικού Τομέα θεσμοθετήθηκαν το 2002 και είναι: (α) Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού, (β) Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Τεχνολογίας, (γ) Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών και (δ) Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας.

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης. Τα Εργαστήρια του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης θεσμοθετήθηκαν το 2002 και είναι: (α) Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και (β) Εργαστήριο Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης.

Website: http://www.meng.auth.gr/el.html/